!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Svea Torn styrelse år 2018.

 Information från föreningen

 

Den 14 maj 2018 genomförde den på stämma 2018, valda styrelsen följande konstituering:
 
STYRELSEMEDLEMMAR: 

 

Yngve Borgström ordf.

yngve.borgstrom@gmail.com

 

Mårten Mohlin vice ordf.

Marten.Mohlin@fortum.com

 

Lars Oké sekreterare

lars.oke@stretch.se

 

LEDAMÖTER:

 Louise Leo

louise.leo@jmw.se

Lennart Hörnfeldt

lennart.hornfeldt@hiensch.se

 

 Suppleanter: 

Magnus Bohlin

magnus.bohlin@4finance.se

Leo Korinth

leo.korinth@gmail.com

Frida Jacobson

fridaabe@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

Om du vill ha kontakt med styrelsen, skicka e-post till någon av styrelsemedlemmarna eller lägg ett meddelande i vår postlåda.