!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sophantering

 

 

Sophantering:

Vanliga hushållssopor slänger du i dom 2 soprören som finns utanför vår fastighet. 

 Sopsuganläggning:

 Vid stop eller fel på sopsuganläggningen.

Fel anmälan dygnet runt sker till 020-346 390. Lämna namn, telefon, adress samt typ av fel.

 

Återvinning för en bättre miljö

Vi återvinner Matavfall till biogas/biogödsel och du lämnar dina matavfallspåsar i matåtervinningskärlen i kretsloppsrummet.

I vårt kretsloppsrum  återvinner vi glasflaskor,plast, metall, tidningar, batterier, glödlampor, lysrör, wellpapp( små förpackningar), mindre elektronik.

  

 

Tömningsfrekvens kretsloppsrum: 

Torsdag jämn vecka: Metallfrp, färgat glas,
Torsdag udda vecka: Ofärgat glas, hårdplast,
Torsdag varje vecka: Pappersförpackningar och well,
Måndag varje vecka: Tidningar/journaler

Måndag varje vecka: Matavfall

 

Inget får ställas på golvet, har du saker som inte passar in i dom olika kategorierna så  rekommenderar vi alla att använda återvinningsstationen i Vanadisberget då vårt rum är till för mindre mängder och blir det överfullt får föreningen extra kostnader som vi alla får stå för i slutändan . Det kostar inget att lämna sopor i Vanadisberget.

 

Återvinnings anläggningar i Stockholm

se www.stockholm.se/avfall#omrade=Ostermalm

 

Dokument

Kretsloppsinformation_2010.pdf 2010-01-31