!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning.

 

Andrahandsuthyrning.

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan självständig brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke.

Bostadsrättshavare ska skriftligen till styrelsen ansöka om tillstånd till upplåtelse.

Föreningens policy

Enligt lag skall:

En bostadsrättsförening upplåta bostäder för permanent boende till bostadsrättshavare/medlemmar i föreningen.

Styrelsen anser:

Våra lägenheter skall därför som princip inte bebos av andra än bostadsrättshavare/medlem, annat än i undantag enligt lagen om andrahandsuthyrning.

Föreningen arbetar aktivt för att genom olika åtgärder skapa en god, trygg, säker och lugn boendemiljö för bostadstadsrättshavarna, bland annat genom åtgärder för att lära känna igen de personer som bor i Svea torn, enligt principerna för grannsamverkans brottsförbyggande åtgärder.

Genom andrahandsuthyrningar nedgår förutsättningarna för uppkomst av positiva effekter enligt grannsamverkans intentioner.

Genom andrahandsuthyrning ökar riskerna för uthyrning i spekulativt syfte, vilket är förbjudet enligt Hyresnämnden.

Styrelsen arbetar aktiv efter en grundläggande princip inom föreningsrättens område – likabehandlingsprincipen- och Styrelsen strävar efter att behandla alla ansökningar om andrahandsuthyrning så lika och så rättvist som möjligt, sett ut ett både kort-och längre tidsperspektiv.

Handläggarprinciper

Styrelsen beslutar självständigt om tidslängden(enligt lag).

Vid angivande av vanligt förekommande skäl t.ex. olika former av ”prova på boende” så kan styrelsen medge en andrahandsuthyrning på maximalt två år med ett år i taget där prövning sker efter ett år och om då inga anmärkningar framkommer sker förlängning automatiskt till två år.

Vid Skäl som Utlandsjobb och Utlandsstudier, motsvarande hanteras ansökan efter en särskild prövning varvid eventuellt föreningens gällande tvåårsgräns kan förlängas enligt den praxis/domslut som framkommit efter avgjorde tvistemål av Hyresnämnden.

För det extra praktiska och administrativa arbetet gällande andrahandsuthyrning så tar Föreningen ut en avgift som uppgår till 10 % av gällande prisbasbelopp per helår.

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan självständig brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke.

Bostadsrättshavare ska skriftligen till styrelsen ansöka om tillstånd till upplåtelse.

Brf Svea Torns blankett för andrahandsuthyrning ska då användas.

Blankettens finns på bifogad PDF fil.

 

Mvh

Styrelsen

Dokument

Ansökan andrahandsuthyrning till brf Svea Torn.pdf 2014-03-08