!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Senaste Nytt !

Sommarinformation om OVK m.m.

Publicerad: 2018-06-06 | Uppdaterad: 2018-06-06

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön och avkopplande sommar och vill samtidigt passa på att ge lite information.

Föreningen har genomfört lagstadgad kontroll av ventilationssystemet- OVK  där de preliminära mätningarna uppvisar godkända värde för Tornets ventilation.

Ett antal medlemmars lägenhetsventilation uppvisar brister i ventilationen beroende på att garderober, motsvarande hindrar inflöde av inluft. Dessa brister ska rättas till efter sommaren 2018.

Styrelsen ger erforderliga anvisningar direkt till vederbörande medlemmar.

Föreningen genomförde den 31 maj en extrastämma avseende ett godkännande nummer två av förslag till nya stadgar.

Extrastämman godkände förslaget till nya stadgar.

Medlem som önskar ta del av extrastämmans protokollet kontaktar yngve.borgstrom@gmail.com

 

Lördagsarbete på Sveakvarteren från den 9 juni

Publicerad: 2018-06-04 | Uppdaterad: 2018-06-04

Veidekke informerar om att stomresningen åter tar full fart och att arbetet med stomresningar även genomförs under lördagar mellan 08.00 och 17.00.Söndagsarbete kan förekomma.

På Veidekkes hemsida www.sveakvarteren.se finns mer information och kontaktuppgifter till Veidekke om du har frågor eller synpunkter gällande bygget och Sveakvarteren

GDPR och Brf Svea Torn

Publicerad: 2018-05-25 | Uppdaterad: 2018-05-25

GDPR (General Data Protection Regulation)

EU:s Dataskyddsförordning, GDPR, är utformad för att skydda den enskildes personuppgifter och gäller från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter härvidlag den svenska personuppgiftslagen, PUL, från 1998.

GDPR ersätter också EU:s dataskyddsdirektiv från 1995. 

Brf Svea Torns policy gällande personuppgifter avseende GDPR

Brf Svea Torn är personuppgiftsansvarig för medlemmars personuppgifter i form av: Medlemsregister, lägenhetsregister, namn, personnummer, postadress, e-postadress, bilnummer för de som har parkeringsplats i garaget.

Personuppgifterna förvaras betryggande och sparas tills medlem utträder ur föreningen

Fastum vår ekonomiska förvaltare betraktas som personuppgiftsbiträde och hanterar föreningens personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Nätadministratören av vår hemsida betraktas också som personuppgiftsbiträde och hanterar eventuella föreningenspersonuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Föreningens ordförande Yngve Borgström ansvarar för Brf Svea Torn hantering av GDPR-uppgifter.

För ytterligare information om GDPR läs bifogad fil Brf Svea Torn intergritetspolicy.

Dokument

Integritetspolicy GDPR för Brf Svea torn.docx 2018-05-25

Extra föreningsstämma 31 maj 2018

Publicerad: 2018-05-16 | Uppdaterad: 2018-05-16

Föreningen genomför en extrastämma den 31 maj 1830-1900.

Kallelse med ärende och plats för stämmans genomförande utdelades i medlemmarnas postfack den 15 maj 2018.

Ventilationskontroll av alla lägenheter 29-31 maj.

Publicerad: 2018-05-16 | Uppdaterad: 2018-05-16

Lagstadgad obligatorisk ventilationskontroll genomförs på alla föreningengs lägenheter mellan den 29 maj och 31 maj.

Tillträde till lägenheten krävs och medlem kan vara hemma själv eller lägga nyckel i lägenhetens nyckeltub.

Tidsplan när respektive våningsplans lägenheter kontrolleras framgår av bifogad tidsplan.

Dokument

1.Obligatorisk Ventilationskontroll-Tidsplan.docx 2018-05-16

Radonmätning av fastigheten- resultat

Publicerad: 2018-04-30 | Uppdaterad: 2018-04-30

Miljöförvaltningen har bekräftat inkomna mätresultat gällande vår fastighet och meddelar att uppmätta radonvärde ligger klart under riktvärdet 200 Bq/m3.

Radonmätningar ska åter genomföras  år 2028, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens anvisningar.

Vårstädning lördag 14 april 10.00

Publicerad: 2018-03-26 | Uppdaterad: 2018-03-26

Vårstädning på lördag 13 april

klockan 10.00 till 11.30 städar vi vår tomtmark

klockan 11.30 till 12.00 bjuder föreningen på fika

klockan 12.00 - 13.00 kan du lämna grovsopor till en Container som står uppställd utanför Tornet.

mer information delas ut i medlemmarnas postfack veckan före vpårstädningen.

Motioner till 2018 års föreningsstämma

Publicerad: 2018-02-12 | Uppdaterad: 2018-02-12

Föreningsstämma äger rum måndag 14 maj 2018 klockan 19.00

Motioner till Stämman kan lämnas till och med den 16 mars.

Motionerna lämnas i Brf Svea torn postfack i foaéjen.

Kallelse till stämman utsänds mellan den 2:e och 16:de April.

Dagordning och övriga handlingar till föreningsstämman utsänds senast den 26:e April.

Hjärtligt välkmomna till årets stämma vars plats anges i Kallelsen.

Brandskyddskontroll

Publicerad: 2017-12-04 | Uppdaterad: 2017-12-04

Årlig kontroll av lagstadgat Brandskydd.

 Styrelsen låter kontrollera Brandskyddet i Svea torn särskilt våra rökgasluckor och trapphus.

 Det är viktigt att hålla trapphus rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten. Barnvagnar och annat brännbart får generellt sett inte förvaras i trapphus.

 En brand som fått fäste kan utvecklas mycket snabbt och med stor värme- och rökutveckling som följd. Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt med tjock, giftig rök redan efter några minuter.

STÄNG IN BRANDEN, brinner det i din lägenhet så tag dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig-då sprider sig inte branden så fort , eftersom varje lägenhet är en brandcell.

Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt - stanna då i din lägenhet och vänta till Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Trapphuset är räddningstjänstens väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt.

 Under december månad kommer styrelsen låta kontrollera att vi följer brandlagens anvisningar.

 Styrelsen ber dig kontrollera att din egen brandvarnare i din lägenhet fungerar och att du är försiktig med levande ljus.

Trevlig Lucia

Styrelsen

Behöver du en cykel

Publicerad: 2017-11-17 | Uppdaterad: 2017-11-17

De övergivna cyklarna, efter föreningens cykelförrådsrensning har nu tillfallit föreningen enligt lagen om hittegods.

Styrelsen har beslutat att låta alla medlemmar få tillfälla att köpa en cykel.Priset per cykel är 300 kr. Pengarna från försäljningen tillfaller föreningen och kommer att användas till att bekosta dryck och förtärning till minglet efter 2018 års föreningsstämma i maj.

De cyklar som blir kvar kommer att tas hand om av ett  företag som arbetar med återvinning och försöljning av begagnade cyklar.

Är du intresserad av att komma och titta på cyklarna för att eventuellt köpa köpa en? Hör då av dig till Ellen Agrenius Kushner på ellen.agreniuskushner@gmail.com senast den 1 december så får du mer information om när och hur försäljningen kommer att gå till.

Vänlga hälsningar

Styrelsen

Inbrytningsförsök den 5-8 oktober

Publicerad: 2017-10-09 | Uppdaterad: 2017-10-09

Styrelsen misstänker att någon eller några försöker bryta sig in i vår fastighet.

  1. Ett försök att bryta upp lilla ytterdörren mot Valhallavägen gjordes – detta misslyckades dock.
  2. En avbruten och böjd sax upphittades utanför lilla ytterdörren.
  3. Ett bärbart USB-batteri upphittades utanför lilla ytterdörren.
  4. En ”uteliggare ” sågs natten till söndagen 7 okt komma upp från källaren och gå ut genom stora ytterdörren mot löjtnantsgatan ,,,,,ingen åverkan upptäcktes dock på våra källardörrar.
  5. Styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att vara observanta och inte släppa in obehöriga vid in-utpassage.

 Svea Torn är privat område så presentera dig gärna för ”obekanta” och erbjud din hjälp för att hitta till den person som avses besökas.